โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
ตรวจคัดกรองนักเรียน ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียน 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
โรงเรียนไหล่หินวิทยาผ่านการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
โรงเรียนไหล่หินวิทยานำโดยผู้อำนวยการและคณะครูร่วมรดน้ำดำหัวประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
โรงเรียนไหล่หินวิทยา ร่วมออกโรงทานเนื่องในงานพิธีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยฮาง บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ลำปาง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศติดตามสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
พิธีต้องรับรองผู้อำนวยการ นางสาวล้านนา มาปลูก
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ Online
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
โรงเรียนไหล่หินวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 65
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 65
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 65
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65