โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายประตูผา อำเภอเมือง ลำปาง วันที่ 25-26 ธันวาคม 2563
ผู้อำนวยการพรศิลป์ สิงห์ทอง และคณะครู ร่วมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายประตูผา อำเภอเมือง ลำปาง  วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,14:53   อ่าน 287 ครั้ง