โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563

ผู้อำนวยการพรศิลป์ สิงห์ทองเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง แจ้งนโยบายการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน รับผลการเรียน  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,12:50   อ่าน 230 ครั้ง