โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการบริการจัดการท้องถิ่นด้วยภาคีเครือข่ายสู่การจัดการตำบลสุขภาวะ เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเ

โครงการส่งเสริมการบริการจัดการท้องถิ่นด้วยภาคีเครือข่ายสู่การจัดการตำบลสุขภาวะ เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ระดับครัวเรือน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเกาะคา   เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลไหล่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ลำปาง

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,14:45   อ่าน 117 ครั้ง