โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการเยาวชนต้านยาเสพติดและ กฎหมายเบื้องต้น โดยสถานีตำรวจภูธรเกาะคา ประจำปี 2563
  วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา ได้รับความอนุเคราะห์ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะคา จัดการอบรมโครงการเยาชนต้านยาเสพติดและกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้ความรู้ และให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,14:34   อ่าน 271 ครั้ง