โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันที่25 พฤศจิกายน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
คณะกลองปู่จา และช่างฟ้อน โรงเรียนไหล่หินวิทยา แสดงในพิธีเปิด งานยี่เป็ง
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนไหล่หินวิทยา 2 พย.2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
วันสถาปณาโรงเรียนไหล่หินวิทยา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา1/2565
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับเทศบาลตำบลไหล่หินและชุมชน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
ตรวจคัดกรองนักเรียน ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียน 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
โรงเรียนไหล่หินวิทยาผ่านการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ระบบ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
โรงเรียนไหล่หินวิทยานำโดยผู้อำนวยการและคณะครูร่วมรดน้ำดำหัวประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65