โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีต้องรับรองผู้อำนวยการ นางสาวล้านนา มาปลูก
วันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนไหล่หินวิทยาจัดพีธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวล้านนา มาปลูก โดยมีคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา ผู้นำชุมชน คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 562 ครั้ง