โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนไหล่หินวิทยาได้จัดกิจกรรมวันกีฬาสี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักเคารพกติกา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 801 ครั้ง