โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบ On-line

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้มีการแพร่ระบาดหลายพื้นที่ ซึ่งพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงตำบลไหล่หินของเราด้วย ดังนั้นทางโรงเรียนไหล่หินวิทยาจึงตระหนักถึงความปลอดภัยอันอาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงแจ้งหยุดเรียนแบบปกติ On-Site  และให้นักเรียน เรียนในรูปแบบ On-line, On-Hand  ที่บ้าน   ตั้งแต่วันที่ 10 -14  มกคาคม 2565  

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 889 ครั้ง