โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนไหล่หินผ่านประเมิน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 38 ครั้ง