โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา  ส่งเสริมสุขภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนำ้ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 102 ครั้ง